Rubrika: platné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č.2/2021

16. 12. 2021

Obecně závazná vyhláška obce Hnátnice č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Obecně závazná vyhláška č.1/2021

16. 12. 2021

Obecně závazná vyhláška obce Hnátnice č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Návrhy OZV 1/2021 a 2/2021

1. 12. 2021

Obecně závazná vyhláška č1/2020

16. 12. 2020

Obecně závazná vyhláška obce Hnátnice. č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Metodický pokyn č. 1/2018

1. 4. 2018

Metodický pokyn č. 1/2018 pro oceňování a prodeje pozemků v majetku obce Hnátnice a pro nákup pozemků do vlastnictví obce Hnátnice v katastrálním území Hnátnice.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

7. 3. 2016

Obecně závazná vyhláška obce Hnátnice č. 1/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hnátnice.

Obecně závazná vyhláška obce Hnátnice č. 1/2015

16. 12. 2015

Obecně závazná vyhláška obce Hnátnice č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďovíní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č.4/2011

21. 1. 2011

Obecně závazná vyhláška č.4/2011 o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č.3/2011

21. 1. 2011

Obecně závazná vyhláška č.3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č.2/2011

21. 1. 2011

Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místním poplatku ze psů

Vyhláška 1/2005 platná od 15.9.2005

31. 8. 2005

Obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláškou“) se vymezuje závazná část územního plánu obce Hnátnice, schváleného obecním zastupitelstvem dne 23.října 2001 pod číslem usnesení 1/2001