Pamětihodnosti a zajímavosti

foto obecního úřadu Kostel sv. Petra a Pavla - původně gotický z 2. pol. 14. století (z této doby pochází především obvodní zdivo presbytáře), přestavěn v polovině 19. století, kdy přistavěna i věž, opraven v roce 1936. Fara doložena 1364.
Zvony z let 1523 a 1478 byly navráceny zpět po válečné konfiskaci do věže kostela. V roce 1988 instalovány 2 nové zvony nákladem Milana Vyhnálka Tasmánie, Austrálie s názvy: Austrálie - Hnátnice, hmotnost 63 kg a Sv. Petr a Pavel, hmotnost 460 kg.
Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1732 u kostela
Kalvarie z r. 1835 u kostela
Sochy sv. Petra a Pavla na schodišti ke kostelu - z. 19. století
Socha P. Marie Svatohorské z r. 1749 v Nebíčku u čp 206 - dnes přestěhována
Socha sv. Trojice z poč. 19. století, obnovena 1885
Socha sv. Antonína Paduánského z r. 1794 u Valdštejna
Socha sv. Václava v nejjižnější části hnátnického katastru proti mostu k lanšperskému nádraží - barokní z roku 1749 (v literatuře bývá uváděna jako socha patřící k Lanšperku)
Socha Krista Zmrtvýchvstalého u silnice k Žampachu - barokní z r. 1758

doc. PhDr. František Musil, CSc