Rubrika: úřední deska

platné vyhlášky rozpočet a opatření závěrečný účet střednědobý výhled rozpočtu

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hnátnice

Datum vystavení: 27. 9. 2023 | Datum sejmutí: 4. 10. 2023

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 4. 10. od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Hnátnice 87.

Veřejná vyhláška - rozhodnutí "V453 - modernizace"

Datum vystavení: 21. 9. 2023 | Datum sejmutí: 7. 10. 2023

Usnesení z 6. veřejného zasedání ZO - 5. 9. 2023

Datum vystavení: 11. 9. 2023 | Datum sejmutí: 31. 12. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hnátnice

Datum vystavení: 28. 8. 2023 | Datum sejmutí: 5. 9. 2023

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 5. 9. od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Hnátnice 87.

Usnesení z 5. veřejného zasedání ZO - 15. 8. 2023

Datum vystavení: 18. 8. 2023 | Datum sejmutí: 31. 12. 2023

Rozpočtová opatření č. 3/2023 a 4/2023

Datum vystavení: 16. 8. 2023 | Datum sejmutí: 31. 3. 2024

Veřejná vyhláška - Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Hnátnice

Datum vystavení: 15. 8. 2023 | Datum sejmutí: 15. 9. 2023

Stavební úřad MÚ Ústí nad Orlicí oznamuje v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 a za
použití § 47 zákona č. 183/2006 Sb. Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Hnátnice (zpráva obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Hnátnice).

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hnátnice

Datum vystavení: 7. 8. 2023 | Datum sejmutí: 16. 8. 2023

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 15. 8. od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Hnátnice 87.

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení

Datum vystavení: 31. 7. 2023 | Datum sejmutí: 15. 8. 2023

Městský úřad Ústí nad Orlicí oznamuje, že bylo ve věci stavby „Hnátnice – nové území poz. parc. č. 6089, 5139 – odvedení splaškových odpadních vod, vodovod“ zahájeno společné územní a stavební řízení o umístění a o povolení souboru staveb.

Veřejná vyhláška - Oznámení projednání návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR Pk

Datum vystavení: 27. 7. 2023 | Datum sejmutí: 2. 10. 2023

Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje.

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení

Datum vystavení: 24. 7. 2023 | Datum sejmutí: 15. 8. 2023

Městský úřad Ústí nad Orlicí oznamuje, že bylo ve věci stavby „Hnátnice – č.p. 267, 268, 270 – odvedení splaškových odpadních vod“ zahájeno společné územní a stavební řízení o umístění a o povolení souboru staveb.

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Datum vystavení: 13. 7. 2023 | Datum sejmutí: 31. 8. 2024

Dotace je určena na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním podáváním nesplňující 3., 4. nebo 5. emisní třídu.

Usnesení z 4. veřejného zasedání ZO - 21. 6. 2023

Datum vystavení: 27. 6. 2023 | Datum sejmutí: 31. 12. 2023

Schválený závěrečný účet DSO Region Orlicko-Třebovsko za rok 2022

Datum vystavení: 21. 6. 2023 | Datum sejmutí: 21. 6. 2024

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hnátnice

Datum vystavení: 13. 6. 2023 | Datum sejmutí: 21. 6. 2023

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 21. 6. od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Hnátnice 87.

Schválený závěrečný účet za rok 2022

Datum vystavení: 8. 6. 2023 | Datum sejmutí: 30. 6. 2024

Prosba o spolupráci při záchraně srnčat a mláďat volně žijící zvěře v Hnátnici

Datum vystavení: 8. 6. 2023 | Datum sejmutí: 30. 9. 2023

Pardubický kraj odbor životního prostředí a zemědělství prosí o spolupráci při záchraně srnčat a mláďat volně žijící zvěře v každé obci ČR - výzva pro dobrovolníky.

Výběrové řízení - ředitel/ka ZŠ Hnátnice

Datum vystavení: 7. 6. 2023 | Datum sejmutí: 30. 8. 2023

Starostka obce Hnátnice vyhlašuje KONKURS na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí.

Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 2/2023

Datum vystavení: 6. 6. 2023 | Datum sejmutí: 30. 9. 2023

Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 2/2023 o záměru zadat zpracování lesních
hospodářských osnov.

Usnesení z 3. veřejného zasedání ZO - 31. 5. 2023

Datum vystavení: 6. 6. 2023 | Datum sejmutí: 31. 12. 2023

Starší články    1  [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]