Rubrika: rozpočet a opatření

platné vyhlášky rozpočet a opatření závěrečný účet střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočtové provizorium 2021

Datum vystavení: 16. 12. 2020 | Datum sejmutí: 16. 12. 2020

Záměr obce-pronájem obecních nemovitostí

Datum vystavení: 16. 12. 2020 | Datum sejmutí: 16. 12. 2020

Obecně závazná vyhláška č1/2020

Datum vystavení: 16. 12. 2020 | Datum sejmutí: 16. 12. 2020

Obecně závazná vyhláška obce Hnátnice. č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení z 8.veřejného zasedání ZO - 16.12.2020

Datum vystavení: 16. 12. 2020 | Datum sejmutí: 16. 12. 2021

Informace k dobrovolnému antigennímu testování

Datum vystavení: 15. 12. 2020 | Datum sejmutí: 15. 12. 2020

Na základě rozhodnutí vlády ČR proběhne v období od 16. prosince 2020 do 15. ledna 2021 dobrovolné antigenní testování obyvatel.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hnátnice

Datum vystavení: 8. 12. 2020 | Datum sejmutí: 8. 12. 2020

Návrh rozpočtového provizoria od 1.1.2021

Datum vystavení: 1. 12. 2020 | Datum sejmutí: 17. 12. 2020

Návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2020

Datum vystavení: 30. 11. 2020 | Datum sejmutí: 30. 11. 2020

Informace o možnosti podpory pro malé a střední podniky

Datum vystavení: 26. 11. 2020 | Datum sejmutí: 26. 11. 2020

Informace k vyúčtování vodného a stočného

Datum vystavení: 24. 11. 2020 | Datum sejmutí: 24. 11. 2020

Mimořádné opatření MZČR z 20.11.2020 v plném znění.

Datum vystavení: 23. 11. 2020 | Datum sejmutí: 23. 11. 2020

Omezení autobusové dopravy na území Pardubického kraje od 26.10.2020

Datum vystavení: 22. 10. 2020 | Datum sejmutí: 22. 10. 2020

Usnesení z 7.veřejného zasedání ZO - 19.10.2020

Datum vystavení: 21. 10. 2020 | Datum sejmutí: 21. 10. 2020

Usnesení z 6.veřejného zasedání ZO - 8.10.2020

Datum vystavení: 21. 10. 2020 | Datum sejmutí: 21. 10. 2020

Rozpočtové opatření č.8 a č.9

Datum vystavení: 20. 10. 2020 | Datum sejmutí: 20. 10. 2020

Rozpočtová opatření schválená zastupitelstvem obce dne 19. 10. 2020. Opatření č. 8 - úprava rozpočtu pro zákonem stanovené odchodné starosty obce. Opatření č. 9 - převod prostředků na nový paragraf rozpočtu 5213 pro výdaje krizových opatření v souvislosti s COVID-19.
Starší články   [1] [2] [3]  4  [5] [6] [7] [8] [9] [10]