Rubrika: úřední deska

platné vyhlášky rozpočet a opatření závěrečný účet střednědobý výhled rozpočtu

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci obvodu Hnátnice pro volbu prezidenta ČR

Datum vystavení: 24. 11. 2022 | Datum sejmutí: 28. 1. 2023

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci obvodu Hnátnice pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 20223 případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Návrh rozpočtu svazku obcí Orlicko-Třebovsko na rok 2023

Datum vystavení: 23. 11. 2022 | Datum sejmutí: 9. 12. 2022

Usnesení 6. veřejného zasedání ZO konaného dne 9. 11. 2022

Datum vystavení: 16. 11. 2022 | Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Datum vystavení: 11. 11. 2022 | Datum sejmutí: 30. 11. 2022

Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad - žádost Pardubického kraje o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR

Datum vystavení: 10. 11. 2022 | Datum sejmutí: 10. 11. 2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případně druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023)

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Datum vystavení: 8. 11. 2022 | Datum sejmutí: 8. 11. 2022

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy dle § 51a lesního zákona.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hnátnice

Datum vystavení: 31. 10. 2022 | Datum sejmutí: 11. 11. 2022

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Datum vystavení: 26. 10. 2022 | Datum sejmutí: 1. 12. 2022

Exekutorský úřad v Liberec

Usnesení ZO konaného dne 19. 10. 2022

Datum vystavení: 23. 10. 2022 | Datum sejmutí: 7. 11. 2022

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19. 10. 2022 v zasedací místnosti OÚ Hnátnice od 18 hodin.

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek

Datum vystavení: 19. 10. 2022 | Datum sejmutí: 20. 11. 2022

O Z N Á M E N Í
o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v části
katastrálního území Hnátnice (pozemky p.č. 6211)

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce

Datum vystavení: 11. 10. 2022 | Datum sejmutí: 19. 10. 2023

Informace o konání ustavujícího zasedání ZO

Datum vystavení: 10. 10. 2022 | Datum sejmutí: 20. 10. 2022

Zápis výsledků voleb do zastupitelstva obce Hnátnice

Datum vystavení: 26. 9. 2022 | Datum sejmutí: 26. 9. 2022

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek

Datum vystavení: 16. 9. 2022 | Datum sejmutí: 19. 10. 2022

O Z N Á M E N Í
o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v části
katastrálního území Hnátnice 640018 (pozemky p.č. 5898, 5897, 5196/3, 5841 a 6263)

Rozpočtové opatření č. 6/2022

Datum vystavení: 12. 9. 2022 | Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Oznámení voličům

Datum vystavení: 8. 9. 2022 | Datum sejmutí: 14. 9. 2022

Oznámení voličům o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Hnátnice a 1/3 Senátu Parlamentu ČR a 23. a 24. září 2022

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí obce Hnátni

Datum vystavení: 31. 8. 2022 | Datum sejmutí: 31. 8. 2022

Záměr obce č.2/2022

Datum vystavení: 31. 8. 2022 | Datum sejmutí: 15. 9. 2022

Oznámení o svolání prvního zasedání volební komise

Datum vystavení: 26. 8. 2022 | Datum sejmutí: 26. 8. 2022

Rozpočtová opatření č.4 a 5/2022

Datum vystavení: 25. 8. 2022 | Datum sejmutí: 25. 8. 2022

Starší články   [1] [2] [3]  4  [5] [6] [7] [8] [9] [10]