Myslivecký spolek Podhradí Hnátnice

MS Podhradí Hnátnice již od 3.8.1992 provozuje výkon práva myslivosti na honebních pozemcích o celkové výměře 1059 ha se zastoupením 698 ha polí, 320 ha lesa, 37 ha ostatních ploch a 4 ha vodní plochy se správou rybníka.

V honitbě je zastoupena především zvěř srnčí a drobná (zajíc). Černá a místy mufloní a jelení zvěř se vyskytuje pouze při přechodech z okolních honiteb a zdejší honitbou není normována.
Činnost MS je realizována především ve vlastní myslivecké chatě, která byla postavena členy MS v malebném zákoutí na okraji obce za vodojemem. Chata je využívána nejen pro potřeby MS a jeho členů, ale slouží také ostatním občanům a firmám z okolí pro různé soukromé akce.
Členové MS se angažují nejenom ve správě honitby, hospodaří se zvěří, včetně zajištění zimního přikrmování v období nouze, pečují o svěřené části obecního lesa, ale aktivně se zapojují i do společenského života obce. Pro občany mimo jiné pořádají tradiční myslivecký ples se zvěřinovou tombolou, v podzimním období pak myslivecké posezení spojené se střelbou na asfaltové holuby a zvěřinovým menu.
Plánované akce MS - termíny budou uváděny v odkazech Aktuality a kalendář akcí.

Členská základna čítá celkem 14 členů, kdy MS zastupují :

Předseda : Petr Hrdina, Hnátnice 174, tel: 603 467 051, E-mail: hrdina.kovo@seznam.cz
Jednatel : Ladislav Pozdník, Hnátnice 2, tel. 723 977 612 E-mail: jpozdnikova@seznam.cz
Hospodář : Ing. Petr Halbrštát, Lukavice 52, tel :608 634 484, E-mail: halbrstatpetr@seznam.cz
Pokladník : Radislav Jireš, Hnátnice 100, E-mail: r.jires@seznam.cz
Předseda RK: Jaroslav Vyčítal, Hnátnice 55, tel: 776713639, E-mail: hrazovaci@seznam.cz
Správce chaty : Milan Strnad, Hnátnice 280, tel: 604 630 191
Brigádní a kulturní ref. : Petr Vyčítal, Hnátnice 96, vyciny@seznam.cz
Další členové : Miroslav Hanzelka, Břetislav Halbrštát, František Blecha, Josef Vančura, Ladislav Halbrštát, Miroslav Motl, Ludvík Vacek - čestný člen.


Související stránky:
ČMMJ (www.cmmj.cz)
OMS ÚO (www.myslivost.cz/omsustino)
Myslivost (www.myslivost.cz)