Povinně zveřejňované informace

OFICIÁLNÍ NÁZEV

Obec Hnátnice, Obecní úřad Hnátnice

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ze dne 12. 4. 2000 v platném znění.

Popis organizační struktury obce (obecního úřadu).

Starosta : zastupuje místostarosta
Místostarosta : Ing. Karel Beran

Zastupitelstvo obce

Mgr. Vlasta Snášelová, Monika Gottwaldová, Eliška Kovrzková, Mgr. Pavel Bartoš, Alan Vebr, Ing. Ladislav Vítek, Jiří Pražák, Jan Mazálek, Bc. Vít Červinka, Milan Strnad

Výbory

Kontrolní výbor :
předseda : Ing. Ladislav Vítek
členové : Bc. Vít Červinka, Monika Gottwaldová, Jiří Pražák, Mgr. Vlasta Snášelová
Finanční výbor :
předseda : Mgr. Pavel Bartoš
členové : Alan Vebr, Eliška Kovrzková, Jan Mazálek, Václav Jiruška

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail:

Obecní úřad Hnátnice, č.p 87, PSČ 561 01, tel. 465 548 119,
e-mail: obec@hnatnice.cz,
mobil starosta: 724 189 563,
místostarosta: 604 640 648, e-mail: kberan@skola-auto.cz
účetní, pokladna: 601 096 091
voda: 724 189 562.

Pověřenec úřadu pro ochranu osobních údajů

Jiří Kment, kment@irot.cz

Datová schránka:

g8pa4p6

Profil zadavatele veřejných zakázek:

http://www.stavebnionline.cz/profil/hnatnice

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

K.B. Ústí nad Orlicí 4229611/0100

Identifikační číslo organizace (IČO):

00278874

Daňové identifikační číslo (DIČ) :

CZ00278874

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí - pátek 7:00-15:30, přestávka 12:30-13:00
pokladna: pondělí a středa 13:00-17:00,
úterý, čtvrtek a pátek 7:00-11:00.

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

Dokumenty, zveřejňované podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 21. 2. 2017, jsou v listinné podobě uloženy k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Hnátnice a zveřejněny v úplné podobě elektronicky na webových stránkách obce v rubrikách Úřední deska, Rozpočet a rozpočtová opatření, Závěrečný účet, Střednědobý výhled rozpočtu.

ŽÁDOSTI O INFORMACE

Písemné připomínky je možné podávat na adresu sídla obce, (obecního úřadu) osobně v úřední době obecního úřadu, nebo poštou, faxem a e-mailem , u podnětů k informacím patřících do samostatné i přenesené působnosti obce starostovi, příp. místostarostovi. Žádosti o náhled do "registru oznámení veřejných funkcionářů" je nutno podat písemnou formou starostovi obce - správci registru.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Všechny písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poslat poštou na uvedenou kontaktní adresu obce, (obecního úřadu) případně poslat e-mail s adresou.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Zpracovává se.

FORMULÁŘE

Zpracovává se.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY

Předpisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na www adrese http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html.

Vyhlášky obce mají samostatnou rubriku na úřední desce.

SEZNAM ORGANIZACÍ

Seznam příspěvkových a jiných organizací, které jsou zřízeny obcí.
Základní škola Hnátnice, 561 01 Hnátnice č.p. 253, řed. Ladislava Vítková
Mateřská škola Hnátnice, 561 01 Hnátnice č. p. 1, řed. Mgr. Andrea Exlerová
Obecní knihovna, organizační složka obce
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO), organizační složka obce