Sbor dobrovolných hasičů v Hnátnici

Sbor dobrovolných hasičů Hnátnice má 63 členů z toho 13 žen.
Část členů tvoří Jednotku sboru dobrovolných hasičů, kterou zřizuje obec.

Sbor dobrovolných hasičů Starosta: Robert Kopecký
Náměstek starosty: Petr Vyčítal
Velitel: Jiří Pražák
Jednatel: Ing.Karel Beran
Pokladník: Alena Vyčítalová
Strojník: Bedřich Suchomel
Kronikář: Mgr.Pavel Bartoš

Kontakt SDH: sdhhnatnice@seznam.cz

Jednotka sboru dobrovolných hasičů:
Velitel: Jiří Pražák

Velitel družstva :
Petr Vyčítal ml.

Strojníci:
Bedřich Suchomel
Robert Kopecký ml.
Jiří Maleček

Členové:
Miloš Vyčítal
Jan Mazálek
Stanislav Pražák
Patrik Vebr
David Pražák
Ladislav Hýbl
Jakub Fiala
Jakub Krátký

Technické vybavení:
ŠKODA 706 RTHP - CAS 25 r.v.1981
PPS 12 - přenosná stříkačka
Plovoucí čerpadla -Maximum, Kawasaki
PPS 12 - s motorem 1500 ccm pro sportovní účely
PPS 8 - přenosná stříkačka
Husqvarna - motorová pila, rozbrušovací pila
Elektrocentála 230V
Kalové čerpadlo Honda
Výbava k likvidaci nebezpečného hmyzu
DS 12 Mára - dvoukolová motorová stříkačka

Historie sboru

Sbor dobrovolnýc hasičů v Hnátnici byl založen usnesením obecního výboru hnátnického ze dne 21.února 1891. Ustavující schůze 40 vybraných řádných členů s přijetím stanov se konala 15.března 1891.
Do čela byli zvoleni:
Starosta: František Dostálek
Velitel: Antonín Dařílek, učitel
Zástupce velitele: Jan Skalický č.p. 23
Jednatel: František Kulhavý, obecní tajemník
Pokladník: Antonín Pražák, obchodník
Dozorce náčiní: Josef Kylar, kovář

Činnost byla slavnostně zahájena 5.července 1891 složením slibu věrnosti a poslušnosti do rukou velitele před oltářem kostela sv.Petra a Pavla v Hnátnici.
Roku 1892 byla zakoupena ruční stříkačka od firmy R.A.Smékal.
V roce 1905 byl založen lezecký oddíl a jeho náčelníkem se stal Jan Dušek.
V roce 1910 byla obcí vystavěna hasičská zbrojnice s lezištěm a sbor byl vybaven veškerým potřebným nářadím.

Před začátkem první světové války měl sbor 36 členů (mužů), v jejím průběhu (1917) bylo založeno patnáctičlenné družstvo žen. Po vzniku Československé republiky byla činnost sboru posílena a v roce 1919 byla obcí zakoupena další ruční stříkačka (Stratílek Vysoké Mýto). Obě ruční stříkačky (jedna byla v roce 1922 motorizována) sloužily až do nákupu motorové dvoukolové stříkačky DS 12 (Mára Tábor) v roce 1934 (v majetku sboru a provozuschopná dodnes). V témže roce přibyl také hasičský automobil Praga. Oba stroje byly zakoupeny z vlastních prostředků sboru. Ty sbor získávál, mimo jiné, také hraním divadla. Divadelní soubor byl součástí sboru!
Po druhé světové válce se činnost sboru začala slibně rozvíjet. Družstvo žen mělo 22 členek. 14.září 1947 byl při slavnostní mši v kostele sv.Petra a Pavla vysvěcen sborový prapor.

V roce 1952 byli hasiči přejmenováni na požárníky. Krize přišla v roce 1954, kdy byl nařízením okresních orgánů zlikvidován automobil Praga a nákup nového zakázán. Následkem toho se v roce 1956 jednotka požární ochrany rozpadá...Na jaře 1957 je zásluhou několika členů činnost obnovena.
Do funkcí výboru byli zvoleni:
Předseda: Stanislav Felgr
Velitel: Miroslav Hanzelka
Jedatel: Stanislav Felgr
Strojník: František Petráček

Novým strojem byl v roce 1958 vrak vozu Ford, který vydržel v provozu celé tři roky.
Družstvo žen ustavené roku 1959 se čtvrtým místem krajského kola velice dobře reprezentovalo náš sbor na celostátní soutěži požárních družstev. Dalším vozem byla Tatra 805 přidělená okresní inspekcí požární ochrany v roce 1963.
Přenosnou stříkačku PPS 12 získal sbor v roce 1978 od veřejného požárního útvaru Žamberk. V témže roce byla vyřazena Tatra 805 a zakoupen starší M 461 (v současné době zapůjčen v muzeu hasičské techniky ve Zbirohu).
Sušící věž byla postavena o rok později, ale na sirénu se čekalo až do roku 1988.
Po roce 1989 došlo ke změně názvu na Sbor dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska a do organizace se vrátily tradice a názvy, které vycházely z tradic hasičstva.
Dalším přírůstkem techniky se v roce 1995 stal cisternový automobil ŠKODA 706 RTHP-CAS 25(1963), který zakoupila obec od Dolní Čermné.
K nejnovějšímu vybavení patří plovoucí čerpadlo Maximum z roku 1999.
Poslední změnou techniky byl odkup novějšího cisternového vozu ŠKODA 706 RTHP-CAS 25 (1981) od města Ústí nad Orlicí.
V letech 2012-13 byla rozšířena výbava o osvětlovací systém s elektrocentrálou Heron, plovoucí čerpadlo Kawasaki, motorovou pilu a rozbrušovačku Husqvarna a kalové čerpadlo Honda.