Rubrika: vybráno z kroniky

Holadsko-památník letci RAF Rudolfu Skalickému a spolubojovníkům.

29. 4. 2013

Holadsko-památník letci RAF Rudolfu Skalickému a spolubojovníkům.

Vyprávění pamětníků – našich občanů

28. 12. 2010

Vyprávění navazuje na záznam v II. dílu obecní kroniky, který popisuje události z doby před druhou světovou válkou, z doby po mnichovské zradě našich spojenců, kdy byly k Velkoněmecké říši připojeny okolní a blízké obce.

Zajímavosti z obecní kroniky III - Básně o obci Hnátnice

28. 12. 2010

Historička Muzea východních Čech v Hradci Králové Jaroslava Pospíšilová nalezla ve fondu Literárního archivu, v torzu korespondence ThDr. Hugo Doskočila (1875 – 1961), hnátnického rodáka, profesora teologie, který byl 1912 – 1950 rektorem královéhradeckého kněžského semináře, dvě básně týkající se obce Hnátnice od spolupracovníka Dr. Doskočila Č. Tomíška.

Zajímavosti z obecní kroniky II.

5. 11. 2008

Vybrané zápisy z obecní kroniky z let 1918 -1919 z různých oblastí života obce sestavila kronikářka Jaroslava Kabrhelová.

Zajímavosti z obecní kroniky I.

26. 2. 2008

Vybrané zápisy z obecní kroniky z let 1932 -1937 z různých oblastí života obce sestavila kronikářka Jaroslava Kabrhelová.

Kroniky obce Hnátnice

1. 1. 2008

Digitalizované (skenované) verze kronik obce Hnátnice do roku 1963.