Zajímavosti z obecní kroniky III - Básně o obci Hnátnice

28. 12. 2010

Historička Muzea východních Čech v Hradci Králové Jaroslava Pospíšilová nalezla ve fondu Literárního archivu, v torzu korespondence ThDr. Hugo Doskočila (1875 – 1961), hnátnického rodáka, profesora teologie, který byl 1912 – 1950 rektorem královéhradeckého kněžského semináře, dvě básně týkající se obce Hnátnice od spolupracovníka Dr. Doskočila Č. Tomíška. Jedna je humorná „Chvála na Hnátnici“ a jedna příležitostná „Ke svěcení zvonu v Hnátnici“. Psány byly v roce 1933.

Kopie obou básní jsou uveřejňovány se souhlasem Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Báseň Chvála Hnátnici
Báseň ke svěcení zvonu v Hnátnici