Knihovna a internet

Obecní knihovna
Nachází se v budově obecního úřadu Hnátnice č. p. 87

Knihovnice: Jiřina Smolová

Půjčovní doba: každé pondělí od 14:00 hod do 19 : 00 hod.


Veřejný internet:
je umístěn v budově obecního úřadu v místnosti obecní knihovny.

Je přístupný pro občanskou veřejnost rovněž každé pondělí od 14:00 hod. do 19:00 hod.
Základní obsluha: paní knihovnice Jiřina Smolová, složitější rady a vedení
lektor Ing. Jaroslav Krátký po předchozí dohodě.