Územní plán obce


Tento územní plán byl realizován za dotační podpory MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ – Podpora územně plánovacích dokumentací obcí.

Zobrazit územní plán obce Hnátnice na stránkách města Ústí nad Orlicí