Rubrika: úřední deska

platné vyhlášky rozpočet a opatření závěrečný účet střednědobý výhled rozpočtu

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek

Datum vystavení: 16. 9. 2022 | Datum sejmutí: 19. 10. 2022

O Z N Á M E N Í
o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v části
katastrálního území Hnátnice 640018 (pozemky p.č. 5898, 5897, 5196/3, 5841 a 6263)

Rozpočtové opatření č. 6/2022

Datum vystavení: 12. 9. 2022 | Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Oznámení voličům

Datum vystavení: 8. 9. 2022 | Datum sejmutí: 14. 9. 2022

Oznámení voličům o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Hnátnice a 1/3 Senátu Parlamentu ČR a 23. a 24. září 2022

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí obce Hnátni

Datum vystavení: 31. 8. 2022 | Datum sejmutí: 31. 8. 2022

Záměr obce č.2/2022

Datum vystavení: 31. 8. 2022 | Datum sejmutí: 15. 9. 2022

Oznámení o svolání prvního zasedání volební komise

Datum vystavení: 26. 8. 2022 | Datum sejmutí: 26. 8. 2022

Rozpočtová opatření č.4 a 5/2022

Datum vystavení: 25. 8. 2022 | Datum sejmutí: 25. 8. 2022

Usnesení z 5.veřejného zasedání ZO - 25.8.2022

Datum vystavení: 25. 8. 2022 | Datum sejmutí: 25. 8. 2022

Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky - k 1. 8. 2022 - Hnátnice

Datum vystavení: 22. 8. 2022 | Datum sejmutí: 22. 8. 2023

Opatření obecné povahy

Datum vystavení: 22. 8. 2022 | Datum sejmutí: 22. 9. 2022

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 25.8.2022

Datum vystavení: 17. 8. 2022 | Datum sejmutí: 17. 8. 2022

Jmenování zapisovatele pro volby

Datum vystavení: 11. 8. 2022 | Datum sejmutí: 13. 8. 2023

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do ZO obce Hnátnice a 1/3 Se

Datum vystavení: 8. 8. 2022 | Datum sejmutí: 8. 8. 2022

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do ZO - 23.-24.9.2022

Datum vystavení: 15. 7. 2022 | Datum sejmutí: 15. 7. 2022

Usnesení ZO ze dne 7.7.2022

Datum vystavení: 8. 7. 2022 | Datum sejmutí: 8. 7. 2022

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí ROT

Datum vystavení: 7. 7. 2022 | Datum sejmutí: 7. 7. 2022

Volby do ZO 2022 - oznámení

Datum vystavení: 1. 7. 2022 | Datum sejmutí: 1. 11. 2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hnátnice

Datum vystavení: 26. 6. 2022 | Datum sejmutí: 7. 7. 2022

Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Hnátnice

Datum vystavení: 24. 6. 2022 | Datum sejmutí: 24. 6. 2022

Schválený závěrečný účet za rok 2021

Datum vystavení: 10. 6. 2022 | Datum sejmutí: 10. 7. 2022

Starší články   [1] [2] [3] [4] [5] [6]  7  [8] [9] [10]