Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - bobr evropský

Datum vystavení: 15. 1. 2024 | Datum sejmutí: 15. 2. 2024

Opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Více informací v příloze.

Přiložené soubory:
Příloha priloha_1299720368_1_PardubickyKrajBobr23_OOPFinal.pdf