Ceník jednorázových úhrad - věcná břemena

Datum vystavení: 7. 3. 2024 | Datum sejmutí: 7. 3. 2026

Ceník upravuje ocenění věcných břemen (služebností) v případech, kdy obec Hnátnice, jako strana povinná, smluvně umožní druhé osobě, jako straně oprávněné zatížit nemovitost ve vlastnictví obce Hnátnice právem odpovídajícím věcnému břemeni.

Přiložené soubory:
Příloha Ceník úhrad_věcné břemeno.pdf