Obecně závazná vyhláška obce Hnátnice č. 1/2015

16. 12. 2015

Obecně závazná vyhláška obce Hnátnice č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďovíní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Přiložené soubory:
Příloha OZV 1 -15 odpad.doc
Příloha OZV odpad př. 2 017 001.jpg