Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

7. 3. 2016

Obecně závazná vyhláška obce Hnátnice č. 1/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hnátnice.

Přiložené soubory:
Příloha OZV 1-2016 odpad+bio.doc