Obecně závazná vyhláška č.3/2011

21. 1. 2011

Obecně závazná vyhláška č.3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Přiložené soubory:
Příloha OZV vp 2011.doc