Obecně závazná vyhláška č1/2020

16. 12. 2020

Obecně závazná vyhláška obce Hnátnice. č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Přiložené soubory:
Příloha Vyhláška 12020.pdf