Vyhlášení hlasování - Jak naložit s 50 000 Kč z rozpočtu obce Hnátnice?

Datum vystavení: 13. 5. 2024 | Datum sejmutí: 31. 5. 2024

Sešla se řada návrhů, které zastupitelstvo obce posoudilo z hlediska vyhlášených kritérií na svém zasedání dne 24. 4. 2024 a odsouhlasilo těchto sedm návrhů.

1. rekonstrukce areálu Pod Lipami - nový nátěr
2. rekonstrukce areálu Pod Lipami - nové lavice
3. workoutové hřiště - 1 posilovací prvek na návsi
4. květinová výsadba v Nebíčku u/okolo sloupu p. Marie Svatohorské
5. lavičky na hřišti za školkou
6. měření rychlosti na začátku obce ze směru od Žampachu (přesun stávajícího radaru)
7. posezení u vodojemu

Anketa proběhne na OÚ Hnátnice a v systému Munipolis. V anketě mohou hlasovat občané obce Hnátnice, kteří k prvnímu dni hlasování dosáhli věku 15 let. Hlasující označí na anketním lístku jeden návrh, vyplní jméno, adresu a vhodí jej do hlasovací schránky na OÚ Hnátnice, Hnátnice 87.

Anketní lístek, v němž bude označeno více návrhů než jeden, je neplatný.

Hlasování proběhne také elektronicky v systému Munipolis (https://www.munipolis.cz/app/anketa/Anketa-50000Kc-2024).
Nelze hlasovat zároveň elektronicky i papírovou formou.

Hlasování proběhne od 2. května do 30. května 2024.

NOVĚ MOŽNOST HLASOVÁNÍ V PRODEJNĚ KONZUM

Přiložené soubory:
Příloha 20240430_Hlasovací lístek 2024.pdf