Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - bobr evropský

Datum vystavení: 20. 11. 2023 | Datum sejmutí: 6. 12. 2023

Návrh opatření obecné povahy, kterým se, bude-li bez námitek, povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského.

Námitky lze podávat do 15 dnů. Více informací v příloze

Přiložené soubory:
Příloha PardubickyKrajBobr23_OOPNavrh.pdf