Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení

Datum vystavení: 31. 7. 2023 | Datum sejmutí: 15. 8. 2023

Městský úřad Ústí nad Orlicí oznamuje, že bylo ve věci stavby „Hnátnice – nové území poz. parc. č. 6089, 5139 – odvedení splaškových odpadních vod, vodovod“ zahájeno společné územní a stavební řízení o umístění a o povolení souboru staveb.

Více informací v příloze

Přiložené soubory:
Příloha priloha_1221716204_0_1__I_2439_oznámení_společné_UR_a_SP_sign.pdf
Příloha priloha_1221716204_1_Příloha_-_situace.pdf