Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení

Datum vystavení: 24. 7. 2023 | Datum sejmutí: 15. 8. 2023

Městský úřad Ústí nad Orlicí oznamuje, že bylo ve věci stavby „Hnátnice – č.p. 267, 268, 270 – odvedení splaškových odpadních vod“ zahájeno společné územní a stavební řízení o umístění a o povolení souboru staveb.

Více informací v příloze

Přiložené soubory:
Příloha priloha_1218862071_0_1__I_2438_oznámení_společné_UR_a_SP_sign (1).pdf
Příloha priloha_1218862084_1_Příloha_-_situace.pdf