Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Datum vystavení: 13. 7. 2023 | Datum sejmutí: 31. 8. 2024

Dotace je určena na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním podáváním nesplňující 3., 4. nebo 5. emisní třídu v rodinných domech, bytových jednotkách v bytových domech, nebo trvale obývaných stavbách pro rodinnou rekreaci za nové nízkoemisní zdroje.

Od 1. 9. 2024 vstoupí v platnost zákaz kotlů 1. a 2. emisní třídy. Poslední příležitost získat finanční příspěvek na výměnu těchto starých kotlů.

Podpořena bude výměna za nový zdroj tepla, kterým může být kotel na biomasu s ručním nebo automatickým přikládáním, nebo tepelné čerpadlo.

Pořízení nového plynového kondenzačního kotle není podporováno.

1. HARMONOGRAM VÝZVY
Datum vyhlášení výzvy 26. června 2023
Datum zahájení příjmu žádostí 4. září 2023 v 6.30 h
Datum ukončení příjmu žádostí 31. srpna 2024 ve 24.00 h

Více informací v příloze

Přiložené soubory:
Příloha kotlikova dotace 2023.pdf