Schválený závěrečný účet DSO Region Orlicko-Třebovsko za rok 2022

Datum vystavení: 21. 6. 2023 | Datum sejmutí: 21. 6. 2024

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Přiložené soubory:
Příloha Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu.pdf