Prosba o spolupráci při záchraně srnčat a mláďat volně žijící zvěře v Hnátnici

Datum vystavení: 8. 6. 2023 | Datum sejmutí: 30. 9. 2023

Pardubický kraj odbor životního prostředí a zemědělství prosí o spolupráci při záchraně srnčat a mláďat volně žijící zvěře v každé obci ČR.

V Hnátnici se dobrovolníci mohou hlásit předsedovi Mysliveckého spolku Podhradí Hnátnice: Petrovi Hrdinovi, tel: 603 467 051, E-mail: hrdina.kovo@seznam.cz

Přiložené soubory:
Příloha Záchrana srnčat - výzva pro dobrovolníky.pdf