Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Datum vystavení: 11. 11. 2022 | Datum sejmutí: 30. 11. 2022

Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad - žádost Pardubického kraje o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Přiložené soubory:
Příloha Situace širších vztahů
Příloha Oznámení - veřejná vyhláška