Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek

Datum vystavení: 16. 9. 2022 | Datum sejmutí: 16. 9. 2022

O Z N Á M E N Í
o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v části
katastrálního území Hnátnice 640018 (pozemky p.č. 5898, 5897, 5196/3, 5841 a 6263)

Přiložené soubory:
Příloha priloha_1082978090_0_SPU_339763_2022.pdf