Platby místních poplatků na rok 2021

Datum vystavení: 4. 1. 2021 | Datum sejmutí: 4. 1. 2021

Od pondělí 18. ledna 2021 je možné platit poplatky za odpad a psy:
1.Hotově v pokladně obecního úřadu v pondělí a ve středu od 13 -17 hodin.
2.Převodem na účet obce – č. ú. 4229611/0100.

Poplatek za odpad na rok 2021 ve výši 500 Kč/osoba,objekt,(převodem VS: 3150321,SS: čp.)
Poplatek je splatný do 31.3.2021. Do té doby bude svoz popelnic prováděn na známku roku 2020.Od 1.4.2021 musí být popelnice označena známkou na r. 2021, jinak nebude vyvážena.

Poplatek za psa na rok 2021 ve výši 100 Kč/pes (převodem VS: 3150421, SS: čp.)
Poplatek je splatný do 30.4.2021.

Ing. Karel Beran
místostarosta