Smlouva o dílo Marek Běťák

Datum vystavení: 17. 6. 2019 | Datum sejmutí: 18. 6. 2020

Smlouva o dílo Marek Běťák restaurování sloupu se sochou P Marie

Přiložené soubory:
Příloha Restaurování pilíře se sochou P.M. I 001.jpg
Příloha Restaurování pilíře se sochou P.M. II 001.jpg
Příloha Restaurování pilíře se sochou P.M. III 001.jpg