Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Datum vystavení: 9. 8. 2019 | Datum sejmutí: 9. 8. 2019

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/2019 „Dopravní automobil JSDHo - Hnátnice“. Plné znění výzvy a zadávací dokumentace jsou přiloženy níže.

22. 8. 2019 - UPOZORNĚNÍ pro uchazeče
V dokumentu Zadávací dokumentace došlo k administrativní chybě. Byla uvedena nesprávná IČ a DIČ zadavatele. Správné IČ 00278874 a DIČ CZ00278874 .
Opravený dokument přiložen.

Přiložené soubory:
Příloha Výzva.pdf
Příloha Zadávací-dokumentace.pdf
Příloha Příloha č.1 -TP-DA_Z-pro_JSDH_Hnátnice 2019 - schválené.pdf
Příloha Příloha č 2 Krycí list.doc
Příloha příloha č 3 Kupní smlouva.doc