Kontejnerna bioodpad

Datum vystavení: 18. 6. 2019 | Datum sejmutí: 18. 6. 2019

Kontejner na bioodpad bude nadále přistavován pouze před obecní úřad.
Na stanovištích u Okálů a u Pstroužka se ani jednou nepodařilo naplnit kontejner pouze bioodpadem.

Do kontejneru lze ukládat pouze trávu, listí, zbytky ze zahrádek - jen to, co cca do roka v kompostu zetlí.

Do kontejneru nelze ukládat dřevo, větve a roští, nebo jakékoliv jiné odpady.


Jiří Dušek
starosta obce