Platba poplatku za odpad a psy v roce 2020

Datum vystavení: 6. 1. 2020 | Datum sejmutí: 6. 1. 2021

Oznamujeme občanům, že od 13. ledna 2020 je možné platit poplatek za odpad a poplatek za psa, a to buď hotově v pokladně obecního úřadu v pondělí a ve středu od 13 – 17 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 7 - 11 hodin, nebo převodem na účet obce č.ú. 4229611/0100:
Poplatek za odpad r. 2020 ve výši 500 Kč /osoba, objekt
VS 3150320, ss: čp.
Poplatek za psa r. 2020 dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2011(1 pes 100 Kč)VS 3150420, ss: čp.
V měsíci lednu bude ještě svoz popelnic prováděn na známku roku 2019.
Od 1. února již musí být popelnice označena známkou na rok 2020.

Jiří Dušek
starosta obce