Rozpočtové provizorium na dobu od 1.1.2017

15. 3. 2017

Rozpočtové provizorium na dobu od 1.1.2017 do dne schválení rozpočtu k zajištění plynulého běžného hospodaření, provozu a činnost zřízených příspěvkových organizací a dále k zajištění akcí pokračujících z roku 2016. V období rozpočtového provizoria budou PO MŠ a ZŠ poskytovány finanční částky ve výši rozpočtu 2016.
Příjmy a výdaje se následně stávají příjmy a výdaji rozpočtu 2017 po schválení.