Návrh rozpočtu obce Hnátnice 2017

9. 3. 2017

Návrh dokumentů rozpočtového hospodaření obce v listinné podobě je k nahlédnutí na obecním úřadě v kanceláři účetní.
Lhůta stanovená pro písemné vyjádření občanů k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 je do 24.3.2017.

Přiložené soubory:
Příloha Návrh rozpočtu r. 2017.xlsx