Geodetické práce v obci - 8. - 12. 7. 2024

8. 7. 2024

V termínu od 8. do 12. července provádí společnost GeoNet Pro s.r.o. pro státní podnik Povodí Labe v rámci Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti Povodí Labe II geodetické práce pro dokumentaci malého vodního toku - Hnátnického potoka.

Prosíme o vstřícnost k prováděným měřením a pozorováním v terénu.

Přiložené soubory:
Příloha Povodi Labe_VD_Hnatnice-2407.pdf