Kontejnery na bioodpad 2024

5. 3. 2024

Jaro je tu letos významně dříve, přistavili jsme tedy také kontejnery na bioodpad již nyní a věříme, že je využijete na svůj odpad ze zahrádek včetně vegetace, která zasahuje z vašeho pozemku směrem ke komunikacím.

Kontejnery na bioodpad budou na svá stanoviště postaveny vždy v pondělí a budou tam po celý týden.

1. okály (týdny 10,14,18,22, 26,30,34,38,42)

2. parkoviště u ZŠ (týdny 11,15,19,23,27,31,35,39,43)
3. U Pstroužka - zastávka Struha (týdny 12,16,20,24,28,32,36,40,44)

4. horní točna (týdny 13,17,21,25,29,33,37,41)

Prosíme o zodpovědné třídění na větve a ostatní bioodpad. Proč je nutné třídit větve a ostatní bioodpad? Větve se štěpkují, tráva, listí a shrabky jdou do kompostu. Není-li odpad řádně vytříděn, musejí to udělat obecní pracovníci ručně a prázdné kontejnery jsou pak na svém stanovišti umístěny se zbytečným zpožděním.