Klub Alfa-Omega - každé třetí úterý v měsíci - Ústí nad Orlicí

16. 1. 2024

Domácí hospic Alfa-Omega zve na posezení každého, kdo se vypořádává se ztrátou blízkého člověka. Účastníky Klubů doprovází sociální pracovnice hospice a duchovní, kteří se přizpůsobují momentálním potřebám skupiny či jednotlivce. „Ukazuje se, že je to dobrá příležitost pro setkání v bezpečném prostředí. Můžeme přinášet své otázky ve skupině nebo individuálně. Můžeme mlčet a naslouchat příběhům druhých. Můžeme spolu mluvit o tom, o čem se nám mluví těžko. Můžeme brečet, protože třeba nemáme kde jinde,“ popsal možnosti Klubu duchovní Jakub Keller.

Setkání probíhají každé třetí úterý v měsíci na středisku Oblastní charity v Ústí nad Orlicí, ul. 17. listopadu 69, od 15:30 do 17:30 h. V roce 2024 jsou přesné termíny setkání 16. ledna, 20. února, 19. března. 16. dubna, 21. května, 18. června. Pokud je to možné, prosíme o nahlášení zájemců na č. tel. 731 402 331.

www.uo.charita.cz

Přiložené soubory:
Příloha klub 2024.jpg