Odevzdání vánočních stromků - do 8. ledna

3. 1. 2024

Do pondělí 8. ledna je možné odevzdat do nebo vedle kontejneru na bioodpad vánoční stromky. Kontejner je umístěn naproti bývalému hostinci U Pstroužka.