Jak třídíte odpad?

25. 10. 2023

V pátek 20. října jsme měli tradiční podzimní členskou schůzi našeho hasičského sboru. Protože se nás sešlo víc než naše klubovna pojme, postávali jsme, po hlavním programu, před zbrojnicí. Při pohledu na hromadu tašek u kontejnerů nás napadlo trochu prostor poklidit.

Překvapilo nás, že většinu obsahu šlo jen vysypat, dle materiálu, do příslušných nádob. Ten, kdo odpad přinesl asi neměl dost síly k otevření víka příslušné nádoby nebo jen neznal barvy a označení kontejnerů?

Dalším překvapením byl obsah kontejneru na plasty. Mimo elektroodpadu v plastové tašce, na který nádobu nemáme, ale sbírá se dvakrát ročně, bylo celé dno pokryto knihami (téměř kompletní sbírkou divadelních her divadla Járy Cimrmana), krabicemi a směsným odpadem.
Je to jen důkaz, že veřejná místa pro tříděný odpad neslouží k uložení příslušného odpadu a je třeba motivovat občany k třídění přímo v domácnostech.

Tedy pokud jim ještě nedošlo, že je to pohodlnější a prospěšnější přírodě a pořádku.

Karel Beran, místostarosta

Přiložené soubory:
Příloha obsah nádoby na plast.jpg