Kontejnery na bioodpad-větve, tráva, listí, zbytky rostlin

28. 3. 2023

Kontejnery na bioodpad budou na svá stanoviště postaveny vždy v pondělí a budou tam po celý týden.
1.parkoviště u ZŠ (týdny 13,17,21,25,29,33,37,41)
2.U Pstroužka - zastávka Struha (týdny 14,18,22,26,30,34,38,42)
3.horní točna (týdny 15,19,23,27,31,35,39,43)
4.okály (týdny 16,20,24,28,32,36,40,44)

Prosíme o zodpovědné třídění na větve a ostatní bioodpad. Proč je nutné třídit větve a ostatní bioodpad? Větve se štěpkují, tráva, listí a shrabky jdou do kompostu. Není-li odpad řádně vytříděn, musejí to udělat obecní pracovníci ručně a prázdné kontejnery jsou pak na svém stanovišti umístěny se zbytečným zpožděním.