Další informace k třídění a svozu odpadů

28. 3. 2022

V sobotu 25.3. byla rozvezena k domům většina objednaných popelnic na
tříděný odpad (plast-tertapak a papír).
Následující kroky:
1. Dodání zbývajících popelnic
2. Dodání nádob o objemu 1100 l k bytovým domům
3. Dočipování vlastních popelnic na tříděný odpad (svoje požadavky na dočipování doručte na OÚ pí.Vebrové- pokladni@hnatnice.cz)
4. Snížení počtu nádob na tříděný odpad (plast-tetrapak) z veřejných stanovišť (duben)
5. Doplnění veřejných stanovišť o nádoby na další druhy odpadů (kovy z domácností)

Pokud jste si neobjednali nádoby na třídění v první vlně, prodlužujeme
výhodný nákup za polovinu tržní ceny do 30.6.2022. (240l - 600 Kč, 120 l - 400 Kč)

Nový systém přinese:
- zvýšení komfortu pro ty co třídí (svoz dům od domu)
- zvýšení podílu třídění - vyšší odměna pro obec ze systému EKOKOM
- snížení produkce směsného odpadu-snížení částky za uložení odpadů na skládku

Nový systém umožní:
- přesné sledování celkové hmotnosti svozu z Hnátnice (pokud vozidlo projíždí více obcí)
- přesné sledování tříděných složek pro systém EKOKOM, který vyplácí obci odměny za třídění
- v dalších letech nastavení nižší ceny za svoz a shromažďování odpadů (ročního poplatku) pro ty co třídí (mají registrované popelnice na
tříděný odpad)

Karel Beran
starosta