Český červený kříž - sbírky na pomoc občanům Ukrajiny

27. 2. 2022

Vážení spoluobčané,
oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí vyhlásil 27.2. 2022 materiální a finanční sbírky na pomoc UKRAJINĚ. Více informací naleznete v přiložených letácích.

Po projednání s OS ČČK Ústí nad Orlicí je v současné době (neděle 27.2. večer) potřeba pouze zdravotnický materiál uvedený v letáku: hotové obvazy, obinadla(elastická), sterilní čtverce, cívkové náplasti, šátky trojcípé, termofólie/izotermická fólie, zaškrcovadla min. šíře 6cm, dlahy typu SAM, zdravotnické (nesterilní -vyšetřovací) rukavice.

Materiál bude shromažďován v úterý a čtvrtek (1. a 3.3.) vždy od 17:00 do 19:00 v hasičské klubovně (v budově obecního úřadu-Hnátnice 87) a následně předán OS ČČK Ústí nad Orlicí.

Finanční příspěvky posílejte přímo na účet z letáku Finanční sbírka.


Karel Beran
starosta

Přiložené soubory:
Příloha Materiální sbírka.jpg
Příloha Finanční sbírka.jpg