Informace k dopravní obslužnosti od 17.1.2022

13. 1. 2022

Z důvodů předpokládaného nárůstu výskytu nemoci Covid v populaci
a v souvislosti s počátkem povinného testování od 17. 1. 2022
může v následujících dnech dojít ke zvýšení počtu
neodjížděných spojů ve veřejné dopravě.
Bohužel výši dopadu na veřejnou dopravu neumíme predikovat a
dopředu také nebudeme znát rozsah nezajištěné dopravy. Z tohoto
důvodu přistupujeme k jejímu preventivnímu omezení a to tak, že
základním principem tohoto omezení v Pardubickém kraji je
spuštění letního prázdninového režimu s doplněním oběhů o
školní spoje (prioritou jsou ranní školní spoje) A TO I ZA
PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO SPOJE BUDOU ODJÍŽDĚNY SE ZPOŽDĚNÍM A NEBUDE
TEDY ZAJIŠTĚNA VČASNÁ DOCHÁZKA DO ŠKOL. S dopravci jsou nyní
připravovány jízdní řády, aby je bylo případně možné spustit
„zde dne na den".

Již nyní víme, že zavedení tohoto omezení se od 17. 1. 2022 bude
vztahovat na autobusové jízdní řády zajišťované dopravcem ČSAD
Ústí nad Orlicí a.s., který nás o toto omezení již požádal.

Omezení u dalších dopravců bude aplikováno dle aktuální
potřebnosti, stejně tak jako doba jeho trvání. V drážní dopravě
zatím o žádných omezeních neuvažujeme.

Upravené jízdní řády naleznete např. na portálu IDOS nebo
informace poskytne dispečink IREDO tel. č. 491 580 333.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

ZUZANA KRČMÁŘOVÁ
oddělení dopravní obslužnosti
odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Pardubického kraje
tel.: 466 026 866
zuzana.krcmarova@pardubickykraj.cz
www.pardubickykraj.cz [1]Links:
------
[1] http://www.pardubickykraj.cz/