Spolupráce obce, spolků a občanů

19. 3. 2020

Vážení spoluobčané,
jednotlivá nařízení vlády a kraje, která zveřejňujeme na našich obecních stránkách, směřují k zajištění zdraví nás všech. Často však mluví jazykem zákazů a příkazů. Rádi bychom je doplnili o několik informací týkající se přímo naší obce.

Od dnešního dne (19. 3.) platí povinnost nosit na veřejnosti ochranné prostředky dýchacích cest, takovýmto prostředkem může být rouška, ústenka, šátek nebo šála. Vzhledem k nedostatku roušek na trhu probíhá v naší obci iniciativa postupně zajišťující doma vyrobené bavlněné roušky těm nejvíce potřebným a těm, kteří poskytují základní služby. Zapojeno je několik občanů Hnátnice a roušky již obdrželi hasiči, zaměstnankyně Konzumu a někteří senioři. Pokud se chcete zapojit, nebo naopak požádat o roušku, můžete zavolat na číslo 777 929 426.

Může se zdát, že v naší obci je nošení roušek přehnaným opatřením, ale jeho dodržováním snižujeme riziko přenosu nemoci přibližně 2,5x, což může pomoci zpomalit průběh nákazy tak, aby se zdravotnická zařízení dokázala postarat o kritické případy.

Sbor dobrovolných hasičů v Hnátnici zajišťuje rozvoz nákupů pro seniory, na každý den jsou stanoveny dvoučlenné hlídky a ostatní členové jsou v pohotovosti. V případě potřeby je možné volat velitele zásahové jednotky Jiřího Pražáka na číslo 604284565.

Chceme také poprosit seniory, aby se neostýchali požádat o pomoc příbuzné, hasiče nebo obec. Víme, že je mnoho z vás soběstačných, ale prevence nákazy je důležitá. Pokud se přesto rozhodnete zajistit nákup samostatně, využijte v prodejně Konzumu vyhrazenou dobu od 7 do 9 hodin. Při využití autobusové dopravy počítejte s prázdninovým jízdním řádem a nastupujte prostředními dveřmi.

Budeme se snažit v rámci aktivit obce a dobrovolných spolků společně s vámi překonat tuto náročnou situaci. Věříme, že období karantény nás může v konečném důsledku více propojit a posílit vzájemné vztahy.

Přejeme všem hnátnickým občanům klidné dny v tomto obtížném období,
Zastupitelé obce