Platba poplatku za odpad a psy v roce 2018

5. 1. 2018

Oznamujeme občanům, že od 8. ledna 2018 je možné platit poplatek za odpad a poplatek ze psa, a to buď hotově v pokladně obecního úřadu v pondělí a ve středu od 13 – 17 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 7 - 11 hodin, nebo převodem na účet obce č.ú. 4229611/0100:
Poplatek za odpad r. 2018 ve výši 500 Kč /osoba, objekt
VS 3150318, ss: čp.
Poplatek ze psa r. 2018 dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2011
VS 3150418, ss: čp.
V měsíci lednu bude ještě svoz popelnic prováděn na známku roku 2017.
Od 1. února již musí být popelnice označena známkou na rok 2018.

Jiří Dušek
starosta obce