Platba poplatku za odpad a psy v roce 2017

14. 3. 2017

Oznamujeme Vám, že platby poplatku za odpad roku 2017 a za psy jsou přijímány v pokladně OÚ od 12. ledna 2017:
pondělí a středa od 13:00 do 17:00
úterý čtvrtek a pátek od 7:00 do 11:00
Poplatky je možno hradit i na účet obce - poplatek za likvidaci odpadu:
VS 3150317, SS číslo popisné.
Poplatek za psa: VS 3150417, SS číslo popisné

Jiří Dušek
starosta obce