Dotazník ke způsobu placení vodného a stočného.

25. 7. 2016

Prosíme občany, kteří dosud neodevzdali na OÚ dotazník ohledně placení záloh na vodné a stočné, aby tak obratem učinili.
Týká se to všech občanů, kterým byl dotazník doručen. I těch, kteří se zatím nepřipojují, nebo i těch, kteří nemají zájem platit zálohově.
Obec musí podniknout další kroky v přípravě nového způsobu placení vodného a stočného a ke zpracování jsou jako podklad potřebné Vaše vyplněné dotazníky.

Děkujeme

Jiří Dušek
starosta obce