Kontejnery na bioodpad

18. 4. 2017

Hnátnice
termíny a umístění kontejnerů na biologický odpad v roce 2017
Na křižovatce u Okálů u čp. 296 - 21.-23.4., 16.-18.6., 29.9.-1.10.

Před obecním úřadem - 28.-30.4., 23.-25.6., 6.-8.10.

Před pohostinstvím „U Pstroužka“ -5.-7.5., 30.6.-2.7., 13.-15.10.

Do kontejneru nepatří větve a dřevo, v žádném případě komunální
odpad, nebo nebezpečný odpad.

Jiří Dušek
starosta obce