Důležité informace pro rodiče

PROVOZNÍ DOBA MŠ:
6.30 – 16.00 ( příchod dětí nejdéle do 8.00), u předškoláků je od 1.9.2017 povinná předškolní docházka, dítě osobně předejte učitelce, nenechte ho samotné chodit po chodbě a schodišti!!! , vyzvedávání dětí po obědě je 12.00 – 12.15, vyzvedávání dětí odpoledne 14.30 – 16.00, opuštění MŠ nejpozději v 16.00 a prosíme všechny ZAVÍREJTE DVEŘE!!!

CO MUSÍ MÍT DÍTĚ VE ŠKOLCE Z DOMU:
• vhodné oblečení do třídy,
• oblečení na pobyt venku (doporučujeme starší, které je možné si umazat, věci ten den určené dítěti navenek dejte vždy na vrch jeho šatničky i s kapesníkem v kapse
• náhradní oblečení, spodní prádlo (u malých dětí min. dvoje),
• pyžamo (cca 1x za 7 dní si dítě přinese čisté pyžamo, výměnou za nošené)
• plastový hrníček s ouškem na pitný režim
• bačkory s patou a s gumičkou přes nárt (NE! na zavazování, zapínání či nazouvání – pantofle)
• gumáky
To vše označené monogramem dítěte!
Ručníčky a povlečení dětem poskytuje a pere mateřská škola.

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ:
Stravné se platí převodem a to vždy k 20 dni v měsíci. Výše stravného je 35,- Kč na den (Viz.vnitřní řád školní jídelny).
Školné se platí zároveň se stravným, a to ve výši 250,-Kč na měsíc.
Děti 1 rok před nástupem povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí.

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ:
V případě nemoci je nutné dítě odhlásit, nemá nárok na oběd, pouze první den nemoci je možné oběd odebrat do vlastních nerozbitných nádob.
Výdej jídla do vlastních jídlonosičů - od 11.30 hod. do 12.00 hod. - pak oběd propadá!
Příjem odhlášek:
každý den do 7.00 hod.


JAK DÍTĚ ODHLÁSIT Z DOCHÁZKY MŠ:
telefonicky, SMS zprávou, osobně p. učitelkám, vepsáním jména dítěte do příslušného dne v kalendáři, který je ve vstupní chodbě na nástěnce

CO BY DÍTĚ MĚLO DÍTĚ ZVLÁDNOUT
Mladší děti (2 – 3 roky)
• znát svoje jméno
• umět si říci, co chce nebo potřebuje,
• umývat si ruce, utírat se do ručníku,
• říci si na WC a umět ho používat, být bez plínek, ty do školky nepatří
• smrkat
• během jídla sedět v klidu u stolu, samostatně se najíst lžící, pít z hrnečku
• rozeznat svoje oblečení, částečně se samo oblékat, obouvat a zouvat boty, bačkory
• zvládnout chůzi po schodech, v horším terénu.

Starší děti a předškoláci (4 – 6 let)
• znát své jméno a příjmení
• samostatně se oblékat (zapínat knoflíky, zipy, průběžně dle věku zavazovat boty),
učitelka by měla pomoci jen v případě nutnosti
• správně držet a manipulovat s celým jídelním příborem
• samostatně si vytírat zadeček