Informace o mateřské škole

Charakteristika školy:
Zřizovatelem mateřské školy je Obec Hnátnice.
Školka vystupuje jako právní subjekt od 1. 1. 2003.
Jedná se o dvoutřídní mateřskou školu. Třídy jsou heterogenní. Ve třídě Berušek se vzdělávají děti od dvou let do čtyř let. Ve třídě Soviček jsou děti od 4 let do 6 let.
Maximální kapacita je 50 dětí.
Provozní doba školy je od 6:30 do 16:00 hod.
Personál tvoří 6 pedagogických zaměstnanců a 3 nepedagogičtí.

Svůj provoz v této nové budově zahájila 1. 9. 1964. Obec Hnátnice byla jedna z mála obcí na okrese, která se mohla pochlubit takovou novou typizovanou budovou pro mateřskou školu. V roce 2002 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy mateřské školy, díky níž se značně zlepšilo prostředí a celkové vybavení. Bylo zcela přestavěno přízemí – část personální a část školní kuchyně. V I. patře byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení.pro děti. Současně došlo k výměně osvětlení, topení a vody. Následovalo nové vybavení zahrady, které však muselo být obnoveno v roce 2006, poněvadž nevyhovovalo novým předpisům a hygienickým normám EU. V listopadu 2006 došlo k výměně oken za umělohmotná - v přízemí a částečně v I. patře na severní straně, směrem do zahrady. V letním období 2007 byla zrekonstruována hlavní přístupová chodba do budovy a spojovací chodba mezi třídami v I. patře.
Během prázdnin 2010 proběhla výměna oken přední části budovy a zbývajících oken do zahrady, dále pak vymalování celé budovy. V letním období 2011 proběhla výměna nábytku v jednom oddělení. V červenci 2012 byla výměna nábytku provedena také v druhém oddělení. V roce 2014 byla nakoupena nová, moderní lehátka pro všechny děti. V roce 2021 byla provedena rekonstrukce umýváren a WC pro děti ve třídě Soviček.
Filozofií naší školy je dovést každé dítě k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální stránky cestou přirozené výchovy. Důležité je položit celoživotní základy všem dětem, a to bez rozdílu. Všichni zde chceme pro děti šťastné a spokojené dětství plné pozitivních prožitků.

V letošním školním roce 2022/2023 je do mateřské školy přihlášeno 39 dětí ve věku od 2 do 6 let.

Počet tříd: 2
- malé oddělení - Berušky děti 2 - 4 roky
- velké oddělení - Sovičky děti 4 - 6 let

Jsou přijímány i děti s integrací, dle potřeby s asistentem. V mateřské škole jsou umístěny nejen všechny děti z Hnátnice, ale i z Letohradu, Dobrouče, Lukavice, Žamberka, Ústí nad Orlicí a okolí.

Personální obsazení:
4 kvalifikované učitelky
- ředitelka Mgr. Andrea Exlerová
- učitelka Mgr. Andrea Exlerová
- učitelka Petra Keprtová, DiS.
- učitelka Andrea Kalousová
- učitelka Lucie Boušková
- chůva Silvie Dianová
- asistentka pedagoga Iveta Kalousková

Školnice - Lehká Eva
Vedoucí stravování - Markéta Brožovská
Kuchařka - Ivana Beranová

Kontakty na školu:
Telefon: 465 548 101, 604 186 987, 603 783 335 (omlouvání dětí)
e-mail: mshnatnice@tiscali.cz